Biely lev - Leo albus

Biely lev - Leo albus (foto Monika Bizo√≤ov√°)   Táto románska plastika je jednou z mála zachovaných románskych plastík na Slovensku. Známy je ako biely lev alebo leo albus (po latinsky). Toto pomenovanie získal v√Įaka tomu, Ňĺe je zhotovený z travertínu (teda kame√≤a bielej farby). Je umiestnený  za severným vchodom do katedrály. Pred nieko¬ĺkými rokmi sa nachádzal pred jednou kanóniou.

Biely lev - Leo albus

   Jedná sa o najstaršiu románsku plastiku na Slovensku.  Pochádza z prelomu 12. a 13.storo√®ia. Svojím vyhotovením je ve¬ĺmi jednoduchý, √®o sved√®í o tom, Ňĺe je dielom domáceho umelca. Na svojich predných nohách má poloŇĺenú knihu, ktorá tak pravdepodobne znázor√≤uje Evanjelium, √®ím môŇĺe symbolizova¬Ě sv. Marka Evanjelistu (evanjelium sv. Marka sa za√®ína správou o pôsobení sv. Jána Krstite¬ĺa na púšti a symbolom púšte je práve lev).

Celkovż poŤet nŠvötev: 938925
© Copyright 2006-2007 by Peter PisarŤík All rights reserved!