Korunovanie Karola Róberta z Anjou za uhorského krá┬ża

Poh┬żad na ma┬żbu s rom├ínskym okienkom (foto Monika Bizo├▓ov├í)   Táto najstaršia datovaná nástenná ma┬żba na Spiši z roku 1317 je umiestnená nad portálom severného vstupu do chrámu. Bola odkrytá v roku 1861 a pri príle┼żitosti regotizácie chrámu koncom 80.rokov 19.storo├Ęia reštaurovaná s rozsiahlymi prema┬żbami F. Stornom. Autorom posledných premalieb bol Jozef Hanula z roku 1943. Naposledy bola táto nástenná ma┬żba reštaurovaná v roku 2005 pracovníkmi Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levo├Ęi, ├Ęím získala svoj pôvodný vzh┬żad. 

   Ve┬żmi zaujímavá jej jej kompozícia: celá scéna je akoby vsadená do istého interiéru, ktorý je znázornený dvomi farbami - zelenou a modrou. Panna Mária, sediaca na tróne so ┼żehnajúcim Je┼żišom - die┬Ła┬Łom, kladie korunu na hlavu Karola Róberta, ktorý k┬ża├Ęí po jej pravici (teda na┬żavo od nej). Z ┬żavej strany pri krá┬żovi Korunovanie Karola R├│berta - detail (foto Monika Bizo├▓ov├í)k┬ża├Ęí František Tomáš Semsey s me├Ęom v ruke, kastelán Spišského hradu, reprezentujúci vojenskú moc a civilnú správu Spiša. Po Madoninej ┬żavici (teda napravo od nej) je ostrihomský arcibiskup Tomáš s druhou korunou v rukách, teda najvyšší predstavite┬ż cirkvi v Uhorsku. Za ním k┬ża├Ęí ├»alšia postava - spišský prepošt Henrich, ktorý reprezentuje cirkevnú správu na Spiši a ktorý bol objednávate┬żom tejto ma┬żby. Autor je dodnes neznámy. Existujú však isté predpoklady, ┼że dielo mohlo by┬Ł realizované talianskym maliarom ako import; zrejme maliarom z dvorského okruhu krá┬ża Karola Róberta (talianska orientácia je badate┬żná aj v pou┼żitej ornamentike).

Korunovanie Karola Róberta - datovanie (foto Monika Bizòová)

   Táto ma┬żba je presne datovaná rokom 1317 v nápise umiestnenom na bielej ploche na pravej strane (medzi postavami ostrihomského arcibiskupa Tomáša a spišského prepošta Henricha). Práve týmto datovaním je politický podtext tejto ma┬żby výraznejší. V roku 1301 vymrel rod Arpádovcov, ├Ęím sa za├Ęal boj o uhorskú krá┬żovskú korunu medzi nieko┬żkými kandidátmi. Jedným z nich bol aj samotný Karol Róbert z Anjou, neapolský princ. Za uhorského krá┬ża bol korunovaný nieko┬żkokrát: prvýkrát v roku 1301 a druhýkrát v roku 1309, no tieto korunovácie neboli pova┼żované za právoplatné. Avšak táto ma┬żba je zobrazením poslednej (tretej) korunovácie Karola Róberta, ke├» bol 27.augusta 1310 v Stoli├Ęnom Belehrade kone├Ęne korunovaný ostrihomským arcibiskupom Tomášom (zobrazeným na ma┬żbe) a pravou svätoštefanskou korunou.

Detail - Panna M├íria (foto Monika Bizo├▓ov├í)    Avšak na ma┬żbe sa nachádza datovanie z roku 1317, ktoré sa však mô┼że vz┬Łahova┬Ł na druhú výpravu  Karola Róberta proti vládcovi severozápadných oblastí Slovenska, Matúšovi ├łákovi. Úspech bol len ├Ęiasto├Ęný, ale novému krá┬żovi sa kone├Ęne podarilo presadi┬Ł svoju moc na Spiši. Teda motív korunovania krá┬ża samotnou Madonou mohol by┬Ł istým potvrdením a dov├ášením krá┬żovskej moci na tomto území.  

Celkovř poŔet nßvÜtev: 938924
© Copyright 2006-2007 by Peter PisarŔík All rights reserved!