Ostatné zariadenie katedrály

√ötek Sv.Rodiny do Egypta - reli√©f z lavice    Dnešné zariadenie katedrály je z ve¬ĺkej √®asti výsledkom regotizácie v 19.storo√®í. Z tohto obdobia pochádzajú kanonické lavice - štallá v sanktuáriu. Krstite¬ĺnica je neogotická z roku 1879. Z rovnakého obdobia pochádzajú aj spovednice.

    Zo staršieho obdobia sú lavice, ktoré sa nachádzajú v lodiach. Sú ranobarokové z roku 1630 a majú bohatú ušnicovú ornamentiku. V ich √®elách sa nachádzajú  prekrásne vyrezávané reliéfy, ktoré zobrazujú: Narodenie Krista, Kla√≤anie sa Troch krá¬ĺov, Útek sv. Rodiny do Egypta a Kristus na Olivovej hore. Narodenie Krista - reli√©f z lavice

   Kostol má dnes tri organy. Všetky majú novogotické skrine a nové - vä√®šinou riegerovské zariadenie. Vo svätyni je malý organ, ktorý slúŇĺil kanonikom pri spievaní hodiniek. Je z roku 1891. Aj kaplnka Zápo¬ĺských má organ z roku 1873. Vo veŇĺi katedrály sa nachádza zvon Urban, ktorý je z roku 1426 od spišskonovoveského zvonolejára Jána Weygela. Výma¬ĺba klenby sanktuária je z roku 1888 a je dielom Felixa Daberta.

Celkovż poŤet nŠvötev: 938924
© Copyright 2006-2007 by Peter PisarŤík All rights reserved!