Vitrá┼żové oknásv.Juraj (foto Monika Bizo├▓ov├í)

   Kamenné ├Ęlánky gotických okien z 15.storo├Ęia  sú dnes vyplnené vitrá┼żami z konca 19.storo├Ęia. Okná v sanktuáriu nechal opatri┬Ł novými vitrá┼żami spišský biskup Juraj Császka. Boli vyhotovené v Innsbrucku v Tirolsku. Znázor├▓ujú sv. Martina, dávajúceho chudákovi pláš┬Ł, druhé okno má len tapetový vzor, tretie predstavuje sv. Martina slú┼żiaceho omšu, na štvrtom je pohreb sv. Martina a na poslednom okne je zobrazený sv. Juraj, patrón uvedeného biskupa. Ka┼żdé z týchto okien má erb biskupa Juraja Császku.

Okn├í v kaplnke Z├ípo┬żsk├Żch (foto Monika Bizo├▓ov├í)    Okná v kaplnke Zápo┬żských sú staršie. Vznikli po├Ęas generálnej opravy kaplnky biskupom Jozefom Samassom v rokoch 1872-1873. Námet nama┬żoval František Storno a zhotovil ich Albert Neuhauser v Innsbrucku. Všetky výjavy majú vz┬Łah k Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, preto┼że patrocíniom kaplnky je Bo┼żie Telo. Na prvom okne je motív Stvorenia sveta a Svadby v Káne Galilejskej. Druhé okno predstavuje Izraelitov obdarených mannou a Rozmno┼żenie chlebov a rýb. Tretie obetu Melchizedecha a Poslednú ve├Ęeru, štvrté Obetovanie baránka a Ukri┼żovanie, piate Stôl s 12 bochníkmi chleba a Emauzských u├Ęeníkov a posledné okno predstavuje proroka Malachiáša a Prijímanie veriacich. Všetky scény sú doprevádzané latinskými citátmi z príslušných ├Ęastí Biblie.  

Celkovř poŔet nßvÜtev: 938924
© Copyright 2006-2007 by Peter PisarŔík All rights reserved!