Poh¬ĺad z rom√°nskej √®asti (foto Monika Bizo√≤ov√°)Románska bazilika

   Prvou fázou bola románska bazilika, ktorú za√®ali stava¬Ě v roku 1245. Vzniklo tak trojlodie, pri ktorom boli všetky tri lode rovnako široké. Stredná - teda hlavná lo√Į - bola však dvojnásobne vyššia ako bo√®né lode. KaŇĺdá z lodí bola dokon√®ená polkruhovitou apsidou a mala dve klenbové polia. K zadnej √®asti trojlodia prilieha empora, ktorá má 6 klenbových polí. Stredné sú akoby pokra√®ovaním hlavnej lode, bo√®né sú o polovicu uŇĺšie ako bo√®né lode. Z ich rohov vyrastajú dve románske veŇĺe. Prízemie tejto akoby predsiene dodnes má masívne románske kríŇĺové klenby, spo√®ívajúce na bohato profilovaných románskych st√•poch.

Rom√°nske hlavice (foto Monika Bizo√≤ov√°)  Hlavice st√•pov sú bohato zdobené románskou ornamentikou, najmä bobu¬ĺami a akantovým vzorom. Pravdepodobne baziliku stavali tí istí majstri, akiste talianskeho pôvodu, ktorí stavali románsky palác na Spišskom hrade.

   Z románskej √®asti kostola sa zachovala ešte √®as¬Ě severného múra s pekne profilovaným románskym portálom a s jedným úzkym románskym okienkom. Poh¬ĺad na rom√°nsku √®as¬Ě chr√°mu (foto Monika Bizo√≤ov√°)Zachoval sa aj východný múr, na ktorom moŇĺno pozna¬Ě pôvodný románsky ví¬Ěazný oblúk.

   Do predsiene vedie  bohato profilovaný románsky hlavný portál, umiestnený uprostred medzi veŇĺami. Jeho dnešný stav je však výsledkom reštaurovania kostola v 19.storo√®í. Sú√®asne s predsie√≤ou a lo√Įami baziliky sa postavila aj jedna veŇĺa. Druhú veŇĺu dostavali po roku 1273. Výstavbou druhej veŇĺe sa stavba románskej baziliky skon√®ila.

Rom√°nske veŇĺe (foto Monika Bizo√≤ov√°)

 

Celkovż poŤet nŠvötev: 938503
© Copyright 2006-2007 by Peter PisarŤík All rights reserved!