Hlavný oltárHlavn├Ż olt├ír (foto Monika Bizo├▓ov├í)

   Hlavný oltár bol konskekrovaný v roku 1478. V roku 1680 bol kanonikom Jánom Bethlenfalvim zbarokizovaný. Zachovaná bola tak len gotická oltárna skri├▓a aj so sochami a zárove├▓ aj gotické krídla. Po├Ęas regotizácie chrámu v rokoch 1888-1889 bola baroková architektúra nahradená novogotickou, do ktorej bola po├▓atá pôvodná gotická oltárna skri├▓a i so sochami, no tie boli drasticky prerezané. Ke├»┼że krídla boli príliš ve┬żké, tak ich obrazy skrátili, teda zhora i zdola orezali. Sv.Martin (foto Monika Bizo├▓ov├í)

  V strede oltárnej skrine sa nachádza socha Panny Márie s Je┼żiškom. Po jej pravici (teda na┬żavo od nej) sa nachádza socha patróna katedrály i Spišskej diecézy - sv. Martina. Po Máriinej ┬żavici (teda napravo od nej) je socha sv. Mikuláša. Ve┬żmi cenné sú tabu┬żové ma┬żby. Na ┬żavom hornom krídle sú zobrazení traja svätci z rodu Arpádovcov - sv. Ladislav, sv. Imrich a sv. Štefan. Na pravom hornom krídle je zobrazený anglický krá┬ż sv. Eduard, biskup sv. ┬╝udovít z Toulouse a francúzsky krá┬ż sv. ┬╝udovít z Anjou. V dolných ├Ęastiach krídel sú zobrazené prvokres┬Łanské mu├Ęenice - sv. Apolónia, sv. Margita, sv. Dorota, sv. Katarína Alexandrijská, sv. Barbora a sv. Uršu┬ża. Na opa├Ęných stranách krídel je 8 obrazov z Umu├Ęenia Krista. Autormi malieb boli rôzni maliari, ktorí sú však neznámi.  

Celkovř poŔet nßvÜtev: 938503
© Copyright 2006-2007 by Peter PisarŔík All rights reserved!