Oltár Usnutia Panny MárieOlt├ír Usnutia Panny M├írie - detail (foto Monika Bizo├▓ov├í)

   Je to najstarší oltár chrámu z roku 1470. Pravdepodobne nebol zbarokizovaný, ale regotizácii v 19.storo├Ęí sa nevyhol. Pôvodná je však ústredná scéna v oltárnej skrini. Panna Mária je vyobrazená uprostred apoštolov so sviecou v ruke, ktorá symbolizuje jej vyhasínajúci ┼żivot. Podopiera ju sv. Ján. Ostatní apoštoli majú v rukách kropeni├Ęky, kadidelnice alebo knihy a zoradení sú do dvoch radov. Nad ústrednou scénou je menšia socha Boha Otca, ako odnáša Máriinu dušu do neba.

Oltár Usnutia Panny Márie (foto Monika Bizoòová)

   Pôvodné je aj súsošie Korunovania Panny Márie v štíte. Pôvodné sú sošky sv. Šebastiána a sv. Valentína. Ostatné sochárske ├Ęasti sú pseudogotické. Hodnotné sú aj tabu┬żové ma┬żby. Vonkajšie strany krídel obsahujú postavy sv. Štefana, sv. Ladislava a sv. Imricha z rodu Arpádovcov a sv. Jána Almu┼żníka. Z vnútornej strany sú to výjavy Navštívenia a Zvestovania Panny Márie, ├»alej sv. Juraj, sv. Krištof, sv. Barbora, sv. Al┼żbeta Durínska, sv. Bla┼żej a sv. Vojtech.

Celkovř poŔet nßvÜtev: 938503
© Copyright 2006-2007 by Peter PisarŔík All rights reserved!